Fitness Löhne - Preise

  • Probetraining: kostenlos
  • Personal Training: pro Trainingseinheit: 60 Euro
  • Zehnerkarte Personal Training: 500 Euro
  • Kleingruppentraining (Outdoor) ab 5 Teilnehmern: 6 Euro pro Person
  • Kleingruppentraining (Indoor) ab 3 Teilnehmern: 10 Euro pro Person